Академик Ү.Асаналиев атындагы  ТКИжТКТИнин Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 27-июнундагы отурумунда талапкерлиги карала турган кызматкерлердин тизмеси: (каралды)

(Каралды)

  1. Абдывалиев Алмаз  Асанкулович  — “Айлана чөйрөнү коргоо жана кендерди пайдалануунун экономикасы” минбарынын  ага окутуучусу;
  2. Исагалиева Сейилкан Усенбековна — “Жер астындагы пайдалуу кендерди казып иштетүү” минбарынын  ага окутуучусунун м.а.;   
  3. Миргазиева Курманжан Миргазиевна  — “Гидрогеология, инженердик геология, мунайзат жана газдын геологиясы ” минбарынын  окутуучусу;
  4. Садыралиева Уулболсун Жеенкуловна  — “Металлургия жана металлургиялык процесстер” минбарынын  ага окутуучусу;   
  5. Толобаева  Нургул  Темирбековна  — “Пайдалуу кендердин геологиясы” минбарынын  ага окутуучусу;