Государственный язык и молодежный комитет

ИГДиГТ_Универ4

Мамлекеттик тил бөлүмү жана жаштар комитети

 

Мамлекеттик тил боюнча башкы адис

Документы

Положение отдела гос языка

Положение о предоставлении льгот студентам

Положение о комиссии по льготам

Кодекс об этике сотрудники

Состав СК КГГУ

Структура студсовета общежития КГГУ

Положение СС

Этический кодекс студентов КГГУ

Медия отдела

Биз билим берүүдөөгү коррупцияга каршы, бардыгыбыз  биргебиз

Академик У. Асаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик геология, тоо-кен жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрү университетинин мамлекеттик тил бөлүмү Университеттин түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелип,  мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү камсыз кылып, Университеттин иш кагаздарын жүгүртүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйруктарынын  жана жазма буйругунун, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Жобосунун, Университеттин Уставынын, Университеттин ректорунун буйруктарынын жана жазма буйругунун  негизинде жана башка  ченемдик укуктук актылардын негизинде  иш алып барат.

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

мамлекеттик тилди жана мамлекеттик иш кагаздарын жүргүзүү боюнча курстарды уюштуруу жана өткөрүү, университеттин кызматкерлери үчүн практикалык сабактарды өткөрүү;

университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүндө мамлекеттик тилдин натыйжалуулугун жана өнүгүүсүн жогорулатууга багытталган семинарларды, конференцияларды, тегерек столдорду уюштуруу жана өткөрүү;

тексттерди мамлекеттик тилге которууда университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө консультативдик жардам көрсөтүү;

университеттин документтери менен мамлекеттик тилге которууга көмөктөшүү;

Университеттин структуралык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иштерин методикалык жактан камсыз кылуу;

мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иш-чараларды, сынактарды уюштуруу жана өткөрүү;

жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча ишти уюштуруу жана бул процессти оптималдаштыруунун мүмкүн болуучу жолдору менен каражаттарын иштеп чыгуу;

мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн конкреттүү чараларын иштеп чыгууну уюштуруу, алардын аткарылышын бекитүү жана көзөмөл жүргүзүү;

мамлекеттик тилди колдонуу жана өнүктүрүү жаатында мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өз ара аракеттерин координациялоо;

мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган окуу куралдарын, сөздүктөрдү жана башка адабияттарды басып чыгаруу боюнча тематикалык пландарды бекитүү жана иш жүзүнө ашыруу;

башка улуттун студенттеринин мамлекеттик тилди үйрөнүшүнө кызыкчылыкты уюштуруу жана чагылдыруу, пикир жана пикир алмашуу аркылуу социалдык жана коомдук мамилелерди кеңейтүү;

кыргыз адабий тилинин ченемдерине ылайык котормолордун, макалалардын, илимий басылмалардын ж.б. ылайыкташтырылышын уюштуруу, тиешелүү уюмдарга берүү;

иш кагаздарын жөнөтүү учурунда мамлекеттик тилди колдонуунун сакталышын көзөмөлдөө;

орус тилинде окуган студенттердин электрондук маалымат базасын жана мамлекеттик тилде сабактын милдеттүү курсун өткөрүү;

башка институттар менен мамлекеттик тилди которууну уюштуруу жана өнүктүрүү жөнүндө макулдашууларды түзүү, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча атайын дисциплинаны жана кыргыз тилинде сабактарды уюштуруу жана изилдөө боюнча иш алып баруу;

мамлекеттик тилди тереңдетүү боюнча иш-чараларды иш жүзүнө ашыруу үчүн тышкы уюмдар менен кызматташуунун пландарын издөө.