Академик Үсенгазы Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялары институтунун Окумуштуулар Кеңешинин 2019-жылдын 7-июнундагы отурумунда Профессордук-окутуучулук кызмат орундарына сынактан өтө турган талапкерлердин тизмеси

Апилова Тинатин Азанкуловна – Академик А.Жайнаков атындагы “Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирүү” минбарынын ага окутуучусунун м.а.; Бакиева Жыргалкул Зарлыковна — Академик А.Жайнаков...